DIJABETES SMRTONOSNA PREVARA PDF

DIJABETES SMRTONOSNA PREVARA PDF

Dijabetes – Smrtonosna Uploaded by. urmepluton. Reiki Seminar. Uploaded by. urmepluton. Nazarov – Tajne pravilne ishrane – Stevan Casar · Word Uploaded by. Stevan Casar · Dijabetes – Smrtonosna Uploaded by. Stevan Casar · Dijabetes – Smrtonosna Prevara. Zakon o Izmeni Zakona o Penzijskom i Invalidskom Osiguranju · Dijabetes Smrtonosna Prevara – Thomas · Lecenje raka sirovom hranom – Dr Kristin.

Author: Vusar Negar
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 13 December 2013
Pages: 141
PDF File Size: 2.75 Mb
ePub File Size: 5.99 Mb
ISBN: 860-4-77861-967-1
Downloads: 97238
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nektilar

Istina treba da bude autoritet, a ne da autoritet bude istina. Postoji samo prevaga bolest: Intoksikacija nastaje od bakterija. Sve velike bolesti i zaraze nastajale su od bakterija i parazita i nehigijene. Farmaceutska industrija proizvodi bolesti i bolesnike. Sva je materija vijabetes zgasnuta svetlost i energija. To u prirodi ne postoji. Na rubu znanosti – Hao Huaimu: Nova biologija smrtonosma predavanje. Teorija evolucije je potpuno besmislena i nedokaziva. Inteligencija nije dozvoljena u nauci.

Sve o vodi i njenim osobinama. Proteini i vitamini su molekularni procesi, a ne materijalni objekti. I to je sva ishrana. I jednostavno ponavljajte nekoliko minuta sugestiju: Svih tih funkcija treba da budemo svesni kada ponavljamo pojedine sugestije koje se odnose na te funkcije. Zato ovo deluje samo kod malog broja ljudi. Kao inspiraciju obavezno pogledati ovaj primer takvog isceljenja: Prava molitva isceljuje sve.

Zdravlje samoizlečenje urinoterapija rak Fontana mladosti

Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Vreme je da to bukvalno shvatite. Budisti to nazivaju Prazninom.

Peter Tompkins Christopher Bird: Alkalizirajte ili umrite – Dr. Ako spadne ispod 7 onda umiremo. Ph vrednost koka-kole je 2.

Saveti za ishranu dece. Saveti za zdravlje dece. Butejkova metoda uklanjanja astme. Smrtonosna prevara – Thomas Smith. Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem. Saznajte sve o GMO, aspartamu, soji, fluoru, vakcinama, aditivima i ostalim otrovima. The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century. Intervju Jim Humble – prevedeno. Hulda Clark – Antiparazit program. Sa prevedenom knjigom “Terapija za sve bolesti”.

  CAT93C46P DATASHEET PDF

Nakon pola sata isperete vodom. Kozije mleko obnavlja jetru. Zato je i bolesniji od svih ostalih sisara.

Eksperimentalno je dokazano da tele koje se hrani sa homogenizovanim, sterilisanim i pasterizovanim kravljim mlekom, umire za tri nedelje. Pasterizacija pretvara mleko u otrov. Cilj toga jeste da i ono postane bezvredno, jer im zdravo dete ne donosi profit.

Deci se ipak daju manje doze, do 2 grama. Askorbinska kiselina je samo jedan izolovan destilat od vitamina C koji se stvara u prirodnim uslovima u jetri.

Obavezna literatura o vitaminima i zdravlju. Upoznajte se sa aditivima, njihovim brojevima i opasnostima od njih. Dobri linkovi ka zdravlju: Ljudi nikada u istoriji nisu bili toliko bolesni kao danas. I da postaje sve gore. Koliko smo nesvesni sebe – toliko drugi upravljaju nama. Destrukcija i negativnost koju vidimo svuda u svetu nije ni normalno ni prirodno stanje.

Kakvi smo mi, takav nam je i svet. Zdravlje nije u interesu savremene medicine, odnosno farmaceutske industrije koja stoji iza nje.

Tako farmaceutska industrija proizvodi bolest. Svi oni deluju po samo jednoj logici: Ali sve to zavisi gde se nalazi i u kojoj je fazi. Organizam se uvek sam isceljuje. Hrana se namerno proizvodi da bude otrovna. U ovom procesu sastoji se cela zavera u vezi medicine. Ali ova igra je otvorenog tipa tako da postoje dokazi o svemu ovome od strane samih zaverenika. Sve to oni rade javno da ne bi izgledalo tajno. Rrockefeller – Medicine Men – Medicine and capitalism in America.

O medicini i farmaceutskoj mafiji. Lekari moraju da ustanovljavaju dijagnoze prema uputstvima farmaceuta i da prepisuju njihove lekove. Knjige Lazareva u prevodu. Lidija Gajski – Kritika alopatske medicine i zdravstvenog sistema.

Lidija Gajski – Slepo poverenje u medicinske autoritete treba napustiti. Lidija Gajski – O vakcinaciji dece. Takva studija ne postoji.

  BENINCA IO PDF

Povezanost farmaceutske industriije i njen interes profita u medicini je dokazan i poguban za samu medicinu. Njihovo pozivanje na zdravlje je odavno postalo samo propagandna parola. Sva politika vakcinacije zasniva se na tom strahu.

To je samo po sebi dokaz da ta nauka nije u redu sama sa sobom. Virusi su otpadni proteinski proizvodi u rastvoru. Virusi su samo rastvori za detoksifikaciju organizma. Robert Galo otkrio uzrok side. To je samo jedna od istina o sidi.

Niko nije umro od samog virusa side. Nenormalnim uvek vlada neko drugi. To bi bilo protiv prirode i opstanka vrste. Dakle, podsticanje homoseksualnosti i drugih perverzija je plan UN-a iz godine. Upravo se o tome i radi u celom ovom pitanju oko gej manjina: Jaffe – pregled plana UN o smanjenju populacije iz godine.

Planovi UN o smanjenju populacije. Verovatno je najmanje od svih drugih oblika nasilja. Nasilje na gej paradama izazvano je samim paradama.

One se nazivaju “paradama ponosa” samo zato da bi i svojim nazivom iritirali ljude.

Voitures et motos pour enfants

Samo takav protest treba organizovati. Negativna propaganda je nekad bolja od pozitivne. Intervju Judith Reisman za srpsku javnost. Sve je to isplanirano od strane smrtoosna koji sve drugo planiraju: Politika seksualizacije dece u svetu. Intervju sa Gabriele Kuby. Pedofili nastavljaju gde su LGBT stali.

Njihovi sajtovi legalno rade. Prevaa se tako radilo i sa LGBT pokretima i pravima. Ta knjiga je svojevrsna francuska azbuka homoseksualnosti. Evo nekoliko kratkih citata iz pisama: Ja sam morala da ostavim sve: