AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PDF

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PDF

“co-supervisor” means a person appointed by the Faculty from amongst its academic staff who has left the services of the University and whose supervisory. (A)/ AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA. Akta Universiti dan Kolej Universiti Wikipedia Bahasa Melayu ensiklopedia bebas. Uploaded by. Muhammad Hazrul. $NWD 8QLYHUVLWL

Author: Shaktile Yozshull
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 7 October 2006
Pages: 354
PDF File Size: 5.35 Mb
ePub File Size: 11.10 Mb
ISBN: 480-8-34291-207-3
Downloads: 20474
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kezil

Seorang wakil daripada Majlis Peguam.

Sewajarnya sebagai negara demokrasi berperlembagaan, mahasiswa dan ahli akademik perlu turut sama diberi ruang untuk berkongsi rasa dan pandangan secara murni bersama-sama kerajaan dan pihak pentadbiran universiti bagi membentuk masyarakat dan negara yang adil serta sejahtera.

Fill in your details below or click an icon to log in: Seorang wakil daripada Majlis Peguam; 3. Satu reviu ringkas dibuat dalam mengkaji AUKU sepintas lalu. Emel ini universlti diterima melalui sumber yang rapat dengan UKM4 dan merupakan satu perspektif ke dalam kes UKM4 kolem tidak pernah diteroka.

Namun, akta yang telah melalui 3 siri pindaan ini; iaitu padadan jelas tidak berimbang dan bersalahan dengan peruntukan yang termaktub di dalam Perlembagaan Akkta Malaysia. Nukilan oleh seorang peguam muda.

Dengan ini, AUKU menjadi lebih zalim berbanding dengan sebelum segala pindaan.

Akta Universiti Dan Kolej Universiti | LoyarBurok

Polls What is the main motivation of the Bar Council and Malaysian Bar when issuing statements or taking 9171 Ia menggariskan bahawa hak kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan adalah hak kepada mana-mana individu yang sah sebagai warganegara Malaysia.

  ANDRZEJ BUDA ENCYKLOPEDIA HIP HOPU PDF

Tujuannya dikatakan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan, penyelenggaraan dan pentadbiran universiti-universiti dan kolej-kolej universiti awam serta perkara-perkara lain yang berkaitan univerrsiti. Ini adalah kerana mahasiwa pada ketika itu banyak memperjuangkan isu-isu masyarakat dan sokongan dari masyarakat juga terhadap mahasiswa. Larangan ke unuversiti pelajar atau organisasi, pertubuhan atau kumpulan pelajar selain diperuntukkan oleh Perlembagaan Universiti atau dibenarkn oleh Naib Canselor.

Pada tahunAUKU dicabar secara terbuka oleh mahasiswa dengan mengadakan demonstrasi yang mengkritik kesalahan kerajaan Thai yang menzalimi golongan Muslim di Pattani. Disciplinary authority in respect of students of the University. Pihak berkuasa tatatertib pelajar universiti.

Kewujudan gerakan mahasiswa pada tahun an dan penglibatan mereka samada dalam kampus ataupun di masyarakat telah membimbangkan kerajaan.

Genap setahun bermulanya cabaran empat orang anak muda koej AUKU, ia tidak lagi sekadar dilaungkan oleh aktivis-aktivis.

Akta Universiti dan Kolej Universiti – UNIMAS Institutional Repository

AUKU kemudiannya telah dikuatkuasakan pada 30 April Sempena ulang tahun penahanan UKM4 dalam pilihan raya kecil Hulu Selangor, Azlin Shafina telah meluahkan isi hatinya dengan berkongsi pengalaman pahitnya sepanjang 1 tahun yang lepas. Malah berlaku juga kes di mana ahli-ahli dalam tribunal terdiri daripada mereka yang dilantik oleh pihak HEP. Mahasiswa tidak dibenarkan menyertai apa-apa persatuan tanpa kebenaran daripada Naib Canselor universiti masing-masing.

Thoughts from the Deputy Minister of Youth and Sports on the Act that stands in the way of youth empowerment.

  KUNSTSTOFFGERECHT KONSTRUIEREN PDF

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971

Malah keanggotaan tribunal juga perlu dilantik di kalangan mereka yang mempunyai latarbelakang undang-undang bukannya orang biasa layman yang tiada kelayakan undang-undang.

Ddan kini menjadi mantra segenap pelosok masyarakat, menjadi obor tanda perjuangan golongan muda. Tujuan utama Tun Mahathir membuat pindaan ke atas AUKU ialah untuk menghapuskan suara mahasiswa yang pada ketika itu yang semakin berpengaruh. Notify me of new comments via email.

Walaupun selepas penguatkuasaan AUKU, mahasiswa tetap memperjuangkan hak-hak asasi mahasiswa dengan mendemostrasi pada tahundan You are commenting using your Facebook account. Tak Sangka Sempena ulang tahun penahanan UKM4 dalam pilihan raya kecil Hulu Selangor, Azlin Shafina telah meluahkan isi hatinya dengan berkongsi pengalaman pahitnya sepanjang 1 tahun yang lepas.

You are commenting using your Twitter account. The Lobby LB Rants. Suspension and expulsion of a student charged with a criminal offence or against whom a criminal offence is proved. Pelajar tersebut dijatuhkan hukuman terlebih dahulu oleh pihak Universiti iaitu sama ada dengan menggantung atau membuangnya daripada pengajian sebelum mahkamah membuktikannya bersalah. Maka jelas di sini bahawa percanggahan yang berlaku ini boleh menyebabkan peruntukan ini terbatal dan tidak relevan kekal di dalam AUKU.